Vågsurf guide

Vågsurfing är precis som namnet mynnar om surfing på en våg, snarare än via tex. vind eller kitesurfing där fart/acceleration genereras av vinden. Kraften som ens fart genereras av i det här fallet är alltså vågkraft (även om farten specifikt genereras av tyngdkraften och brädans lutning i vågen). Egentligen är dock såväl den acceleration som generas via vågen såväl via vinden, samma form av energi, men i olika form.

Man åker således på bräda, som kan ha olika form, längd, bredd, volym och utformning mm, beroende på dels vad som är syftet, ens storlek och vikt, och vilken typ våg eller förhållanden man vill surfa i (det går även att läsa mer om typer av brädor och surfing på Wikipedia).

Vad behöver man för att vågsurfa?

För att vågsurfa behöver man i grunden egentligen bara två fysiska saker, en lämplig bräda med ”leech” (dvs. en lina som kopplas till ditt ben), samt vågor. Sedan behövs även en tredje del, vilken är något mer abstrakt, men fortfarande minst lika viktigt; och det är tekniska kunskaper kring surfing samt säkerhetskännedom och kunskaper om bland annat hav och strömmar och de faror som kan finnas.

Oftast om man skall vara i vattnet under en längre tid, behöver man ofta även en tredje fysisk sak, och det är en våtdräkt som är anpassad till den vattentemperatur som gäller. Även om man kanske inte behöver det för just vattentemperaturen vid exempelvis tropiska platser, så kan en så kallad ”ratchcard” endå vara bra (eller tunn våtdräkt för den delen) för att skydda mot sår från brädan, samt mot solen, vars strålning ofta även blir ännu starkare pga. vattnet reflekterar solljuset.

Gå vidare till del 2 här – vågor och hur de bildas!

Boka hundratals olika surfcamps världen över – från nybörjare till avancerad surfare via Booksurfcamps.com – Läs även besökar recensioner!