Säkerhet vid surfing

Surfing kan vara fantastiskt rolig sport och för många ger det mer tillbaka än vad någon annan sport gör. Men det är samtidigt en sport som är starkt kopplad till insikten kring ens kunskapsnivå och fysik man har som surfare. Utan den insikten kan man hamna i obehagliga såväl som direkt farliga situationer.

Flaggor brukar varna / ge information om förhållanden

Som du säkert känner till finns det ofta flaggor på stranden i olika färger, som ger information om surf eller bad förhållanden. Dessa är väldigt viktiga att kunna notera som surfare, och att du vet vad de betyder innan du går ner i vattnet. De är baserade efter International Life Saving Federation (ILS), och i stora drag går från grön (där grön betyder förhållandevis säker surf och simning) till röd, där röd betyder farliga till väldigt farliga förhållanden. Nedan har vi tänkt förklara kring strömmar samt hur vågor kan påverka än, medan du kan läsa även här kring specifika faror och rekommendationer.

Strömmar ”rip´s”

Säkerhet vid surfingOm man surfar vid de stora haven, har man ofta att göra med betydligt kraftfullare vågor samt strömmar än vad man kan möta vid exempelvis den svenska kusten. Vågorna är kraftfullare dels på grund av kraftigare stormar långt ute till havs, men också på grund av att vågorna färdats under ofta enorma avstånd där de hämtar kraft från intilliggande vågor och bygger upp sig genom så kallad ”interferens”. Det blir helt enkelt mer vatten som pressas in när det väl når stranden. Allt detta vatten skall sen naturligt sett tillbaka ut, och det är då ”kanaler” brukar bildas, vilket egentligen är platser där vattnet drar sig ut igen, men det finns olika typer av ”rip strömmar”.

”Kanaler” där vattnet drar sig ut

Rips ström kanal
Hur en kanal brukar se ut. National Weather Service, Wilmington, NC.

”Kanaler” kan ofta identifieras som där det brukar vara mycket vågskumm som rör sig i motsatt riktning utåt, och där vågor inte bryter lika frekvent. Som en erfaren surfare har man dock ofta användning av denna genom att man kan använda sig av kanalen för dels ”transport” ut till ”line up” som ligger strax bakom ”impact-zone” (vilken är platsen där vågorna bryter) samt att vågorna i samma utsträckning inte bryter på än i kanalen när man tar sig ut.

För en som är obekant till dessa kanaler eller strömmar, kan det snabbt skapa en obehaglig eller direkt farlig situation när man märker att vattnet drar än utåt trots att man försöker paddla inåt. En vanlig anledning till drunkningsolyckor är just att simmare fastnar i dessa och får panik när de inte lyckas simma innåt. Det absolut viktigaste då är att stanna vid brädan och inte få panik. Sedan är också viktigt att komma ihåg att kanaler har ofta en begränsad (bredd på kanske 50 meter), medan de kan vara 100 meter långa. Ett tips vid just denna typ av strömm (observera att det inte alltid gäller, se nedan för fler typer av strömmar) är därför att paddla parallellt med stranden för att ta dig ut ur en kanal, och försök sedan om du kan, att fånga första bästa våg för att surfa med den in till stranden. Vid större vågor behöver man dock ofta ta hänsyn till att kanalerna blir bredare och längre med ofta kraftigare strömmar som följd, och inte behöver bete sig som just kanalen i fallet. Strömmar kan även gå parallellt med stranden.

Fler typer av strömmar

Som nämnt ovan behöver inte ”rips” eller strömmar se ut som den ”klassiska kanalen”, utan de kan också gå parallellt med stranden, eller i andra riktningar, så att paddla parallellt med stranden för att ta sig ur en rip, kanske inte alltid är lösningen. Oavsett skall du alltid kalla på hjälp genom att sträcka upp en arm rakt upp i luften ovanför huvudet som är den internationella signalen för hjälp. När vågorna blir större och kraftigare kan också så kallade ”mega rips” bildas som kan dra omkring en i cirklar och som inte heller är helt lätta att bedöma. Ett tips är att då till en början ta det lugnt och stanna på sin bräda och att försöka observera vad som faktiskt händer. Du kan då tex. jämföra med de två referenspunkter (två fasta punkter, gärna på land) du alltid bör ha när du surfar, en som visar hur du rör dig i sidled, och en hur du driver i djupled. Det bästa är dock givetvis alltid att inte hamna i en rip ström till en början!

Kan vågor dra ner än?

Något annat som skapar obehag för många nybörjare, och naturligt sett även för de flesta, är att vid en så kallad ”wipe out” kan man bli nerdragen av en våg. Detta innebär att vågen med andra ord alltså drar ner än under vattenytan. Ofta rör sig detta om ett fåtal sekunder, men kan kännas mycket längre. Vid mindre vågor är detta i regel inget farligt (sålänge de inte är jättestora), och man är oftast ganska omgående uppe vid ytan igen. Ett problem är dock att det kan komma fler vågor som också kan dra ner än, om de bryter på än, men ofta upphör detta efter att ett ”set” passerat och man fortsätter sin paddling utåt. Vid större vågor kan det också bli frågetecken vad som är upp eller ner, men detta är något man kan lista ut genom att dels känna vilket håll ”leechen” drar som är kopplad till brädan som flyter. Så detta är i regel inte något problem sålänge du surfar mindre vågor.

Var ödmjuk om havet och din kunskapsnivå

Generellt gäller att ju större vågor, ju mer styrka det är i dem, och ju hastigare de bryter, ju mer kraft har man att göra med, och ju mer utmanande blir surfingen. Det kräver mer av än sett till fysik, timing, kunskap av att fånga en våg, men man får samtidigt ut en annan upplevelse i en avsevärt högre acceleration och fart, och möjlighet att surfa vågens ”face”. Samtidigt kommer en wipeout i en större och betydligt starkare våg, pröva dig betydligt mer i form av din fysik, och när du försöker ta dig ut till line-up. Var således väldigt ödmjuk om havet och din kunskapsnivå, och känner du dig minsta osäker om förhållandena, strunta i att surfa tills förhållanden känns rimligare! En bra fråga är även att ställa sig; om jag skulle tappa min bräda, skulle jag på egen hand klara av att ta mig in till land? Hur länge kan jag hålla andan? Har jag surfat i liknande förhållanden tidigare?

Läs mer här om vanliga faror vid surfande