Vågor och hur de bildas

Vågor och hur de bildasVågor är i grunden energi, som bildas genom vind, eller om de är i större proportioner, via stormar.

Vågsurfing har länge förknippats (åtminstone för någon med utgångspunkt från Sverige eller norden) något man enbart kan göra på avlägsna platser med palmer och tropiska vatten, men under de senaste åren har denna bild förändrats något. En anledning till det förstnämnda grundar sig dock på några god skäl. Stora stormar bildas dock vanligtvis alltid någonstans ute på de stora haven, om så flera tusen mil bort, och just sammanbindningen av havsmassor gör att vågor eller energin från dessa med tiden alltid färdas ut till de kuster eller landmassor som omger dem, oavsett om det just blåser eller inte vid den kust eller plats du befinner dig. Vågor kan färdas i många dagar innan de når kusten. På så sätt finns det nästan alltid vågor att surfa. Stormarna vid de stora haven eller närmare tropikerna brukar ofta även de vara kraftfullare vilket innebär större och kraftigare vågor eller ”ground swells” för dig som surfare. Vågor brukar även hämta energi från andra vågor ute till havs. Detta kallas ”interferens”, och kan leda till att vågorna blir större och starkare under ”resans” gång innan de når kusten. Under ju längre tid vågor färdas, ju mer kraft hämtar de alltså upp från intilliggande vågor. För oss som surfare betyder detta ofta att tiden eller avståndet mellan vågorna är längre. Ju större avstånd, ju kraftfullare vågor.

Vågor i Sverige mot utomlands

Sverige är som bekant inte lokaliserat kring några stora hav, men sålänge det kan blåsa kan det också uppstå vågor. En avgörande skillnad dock mellan de vågor som bildas nära den svenska kusten, vanligtvis är så kallade ”wind-swells”, som precis som namnet antyder är vågor som oftast bara finns när det blåser vid platsen i fråga. Dessa vågor är vanligtvis fler till mängden (eller tiden mellan seten är kortare), men har sin anledning av att de är betydligt svagare än de ”ground swells” som kan uppstå i närhet vid de stora haven, och som har sin bakgrund i just större stormar.

Tidvatten påverkar

Tidvatten är också är något som har effekt, kanske inte så mycket i Sverige, men ofta utomlands. Tidvattnet, som beror på såväl månens som solens dragningskraft, leder till att vatten-nivån höjs och sänks. På vissa platser i världen kan det påverka vattennivån på nästintill 20 meter! För dig som surfare innebär det framförallt att vågorna bryter långsammare när vatten-nivån är högre, och snabbare när vattenivån är lägre.

Vad är en bra våg att surfa?

Detta är en svår fråga, men har väldigt mycket att göra med hur duktig du är som surfare. Till en början inverkar botten väldigt mycket hur vågen ifråga bryter. Blir det tex. långsamt grunt vid en sandstrand så bryter även vågen långsammare, medan om det blir grundare snabbt så bryter vågen snabbare. De förhållanden när vågen bryter långsamt är det absolut bästa för nybörjare, och uppskattas även av de flesta medelgoda surfare.

Brutna och obrutna vågor

Är du nybörjare och bara övar på att göra en så kallad ”pop-up” behöver du till en början ofta väldigt små vågor. Är det större vågor den aktuella dagen, brukar man då ofta enbart surfa de brutna vågorna eller ”vågskummet” som vanligtvis räcker alldeles tillräckligt för att lära sig stå på bräden, eller börja lära sig svänga. Att bara surfa vågskummet är ett väldigt bra sätt att även utveckla sin surfing som nybörjare, då man även här kan ta del av många vågor på relativt kort tid. Till skillnad när man surfar ”gröna” obrutna vågor, står man här med båda fötterna på botten innan man ”poppar upp”, med en vatten-nivå som inte behöver vara mer än cirka midjehöjd. Detta till skillnad då man i regel behöver paddla ut när man surfar obrutna vågor, och sen behöver vara mer selektiv om vilka vågor man ska välja.

Läs mer här för mer info om ”Ground swells” och ”Wind swells”.