Bodyboarding camps

Bodyboard surfingBodyboarding är en vattensport där man tillskillnad mot vågsurfing alltså istället ligger på brädan och surfar (det finns dock vissa undantag mot detta, då vissa använder ett knä). En Bodyboard bräda är dock betydligt mindre än en vågsurf bräda, ch är samtidigt väldigt lätt. En säkerhetslina är här istället för till benet kopplad till handleden. Man kan också här ha hjälp med simfenor som hjälper än när man ska fånga vågen, samt som kan hjälpa än att paddla ut om man skall surfa ”gröna vågor”.

En stark fördel med bodyboard, är att det tillskillnad mot vågsurfing, är att det praktiskt sett är väldigt enkelt, och nästan går att utföra när och var som helst så länge inte förhållanden är farliga. Brädan är väldigt lätt, och man kan hålla sig nästan precis vid strandkanten och på grund vatten. Det finns även mer avancerade bodyboard surfare som surfar i större vågor eller ”big waves”, men vilket givetvis inte är något som man liksom vid vågsurfing bör ge sig in på vid som nybörjare.

Bodyboarding camps utomlands

Det finns sådana som erbjuder camps med en inriktning på bodyboarding på olika destinationer världen över.