Friskrivning

Surfresa.com är en oberoende guide som agerar för nöjes skull, och vi agerar inte på uppdrag av någon myndighet. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, eller brist i informationen, men har givetvis som mål att informationen ska vara så korrekt som möjligt. Vi hoppas även att din surfresa om du väljer att boka en sådan skall vara fantastisk, men det är också ditt eget ansvar att vara informerad som de eventuella faror och risker som finns och din egna förmåga. Vi Surfresa.com kan inte hållas ansvarig för några skador mm om du väljer att åka på en surf resa, eller via något av de surf-reseföretag som länkas från denna sida.

På denna sida finns det länkar till surfrese-företag som vi delvis åkt med, men det förekommer även länkar via annonsering till sådana som vi inte testat. Det är alltid ditt eget ansvar att söka upp information och kontrollera kring kvalitén hos rese-arrangören.

All information på Surfresa.com skyddas av lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att citera eller använda text, utan att tydligt länka till källan.